Спецрада

Спеціалізована вчена рада К 27.380.01

Спеціальність:

                           06.01.05 «Селекція і насінництво»

                           03.00.16 «Екологія»

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.

Голова ради – Демидов Олександр Анатолійович

Заступник голови – Кириленко Віра Вікторівна

Секретар – Хоменко Світлана Олегівна

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01

29 квітня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Близнюк Богдани Валеріївни на тему «Екологічні особливості формування господарсько цінних ознак Triticum aestivum L. в різних екосистемах України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 03.00.16 «Екологія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Демидов Олександр Анатолійович, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН, директор інституту, завідувач відділу селекції зернових культур.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Ткаленко Ганна Миколаївна, Інститут захисту рослин НААН, завідувачка лабораторії мікробіологічного методу захисту рослин

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Мостов’як Іван Іванович, Уманський національний університет садівництва МОН України, перший проректор, доцент кафедри захисту і карантину рослин.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України за адресою: с. Центральне Миронівського району Київської області

Автореферат Близнюк Богдани Валеріївни .pdf

Дисертація Близнюк Богдани Валеріївни.pdf

Відгук офіційного опонента Ткаленко Ганни Миколаївни.pdf

Відгук офіційного опонента Мостов'яка Івана Івановича.pdf