Спецрада

Спеціалізована вчена рада К 27.380.01

Спеціальність:

                           06.01.05 «Селекція і насінництво»

                           03.00.16 «Екологія»

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.

Голова ради – Демидов Олександр Анатолійович

Заступник голови – Кириленко Віра Вікторівна

Секретар – Хоменко Світлана Олегівна

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01

12 травня 2021 року о 12 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Близнюка Руслана Миколайовича на тему «Закономірності формування ознак продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від екологічних умов вирощування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 03.00.16 «Екологія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Демидов Олександр Анатолійович, Миронівський інститут пшениці  імені В.М. Ремесла НААН України, директор інституту, завідувач відділу селекції зернових культур.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович,перший проректор Полтавського державного аграрного університету МОН України, професор кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля;

доктор сільськогосподарських наук, професор Дубовий Володимир Іванович, Білоцерківський національнийаграрний університет МОН України, професор кафедри загальної екології іекотрофології.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України за адресою: с. Центральне Миронівського району Київської області

Автореферат Близнюка Руслана Миколайовича. pdf

Дисертація Близнюка Руслана Миколайовича.pdf

Відгук офіційного опонента Писаренка Павла Вікторовича.pdf

Відгук офіційного опонента Дубового Володимира Івановича.pdf