Спецрада

Спеціалізована вчена рада К 27.380.01

Спеціальність:

                           06.01.05 «Селекція і насінництво»

                           03.00.16 «Екологія»

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.

Голова ради – Демидов Олександр Анатолійович

Заступник голови – Кириленко Віра Вікторівна

Секретар – Хоменко Світлана Олегівна

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01

13 травня 2021 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Повидало Марії Василівни на тему «Створення вихідного матеріалу люцерни мінливої з підвищеною насіннєвою продуктивністю за віддаленої гібридизації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Бобер Анатолій Федорович

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Москалець Валентин Віталійович, Інститут садівництва НААН України головний науковий співробітникселекційно-технологічного відділу;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Байструк-Глодан Леся Зіновіївна, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України завідувач Передкарпатського відділу наукових досліджень.                  

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України за адресою: с. Центральне Миронівського району Київської області

Автореферат Повидало Марії Василівни.pdf

Дисертація Повидало Марії Василівни.pdf

Відгук офіційного опонента Москалець Валентина Віталійовича. pdf

Відгук офіційного опонента Байструк-Глодан Лесі Зіновіївни.pdf