Спецрада

Спеціалізована вчена рада К 27.380.01

Спеціальність:

                           06.01.05 «Селекція і насінництво»

                           03.00.16 «Екологія»

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.

Голова ради – Демидов Олександр Анатолійович

Заступник голови – Кириленко Віра Вікторівна

Секретар – Хоменко Світлана Олегівна

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01

12 травня 2021 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Остапець Тамари Анатоліївни на тему «Успадкування ознаки кольору пластинки листка у видів костриць та створення вихідного матеріалу за комплексом ознак продуктивності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Бобер Анатолій Федорович

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук Волощук Ігор СтепановичІнститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, завідувач відділу насінництва і насіннєзнавства;

кандидат сільськогосподарських наук Боженко Анатолій Іванович, Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, завідувач лабораторії селекції багаторічних трав.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України за адресою: с. Центральне Миронівського району Київської області

Автореферат Остапець Тамари Анатоліївни.pdf

Дисертація Остапець Тамари Анатоліївни.pdf

Відгук офіційного опонента Волошука Ігоря Степановича. pdf

Відгук офіційного опонента Боженка Анатолія Івановича.pdf