Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ про призначення експертної групи

Програма дистанційного візиту експертної групи

Контрольний список аспірантів Миронівського інституту пшениці  імені В.М.Ремесла НААН України

Додаткові документи   

1.1 матеріально-технічне забезпечення

 1.2. Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення

1.3. Дослідне поле, полігон

1.4. Навчально-дослідні ділянки

1.5. Лабораторні дослідження

1.6. Обладнання для визначення показників якості зерна

1.7. Обладнання та прилади для проведення біотехнологічних досліджень

2. інформація щодо участі наукових керівників у дослідних проєктах 

3. індивідуальні навчальні та наукові плани здобувачів

4. перелік наукових праць наукових керівників

5. створення разових рад

6,8. Інформація щодо стажування НПП і аспірантів

7. договір про надання послуг перевірки на плагіат

9. участь роботодавців та аспірантів у формуванні ОНП

11. договір про наукову і академічну співпрацю

12. положення про формування ОНП

13. приклад екзаменаційних завдань

14. документи, що регулюють питання добору викладачів

15. документи, які регламентують визнання результатів навчання в іншихЗВО 

16. формування індивідуальних траєкторій навчання