Спецрада

Спеціалізована вчена рада К 27.380.01

Спеціальність:

                           06.01.05 «Селекція і насінництво»

                           03.00.16 «Екологія»

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.

Голова ради – Демидов Олександр Анатолійович

Заступник голови – Кириленко Віра Вікторівна

Секретар – Гуменюк Олександр Володимирович

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01

28 вересня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Тромсюк Валентини Дмитрівни на тему «Селекційно-генетичні особливості колекційних зразків тритикале озимого за показниками продуктивності та якості зерна», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Науковий керівник – Бугайов Василь Дмитрович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Офіційні опонентиВолощук Олександра Петрівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН;

Рябчун Віктор Кузьмович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України за адресою: с. Центральне Миронівського району Київської області.

Автореферат дисертації Тромсюк Валентини Дмитрівни.pdf

Дисертація Тромсюк Валентини Дмитрівни.pdf

Відгук офіційного опонента Волощук Олександри Петрівни.pdf

Відгук  офіційного опонента Рябчуна Віктора Кузьмовича.pdf