Спецрада

Спеціалізована вчена рада К 27.380.01

Спеціальність:

                           06.01.05 «Селекція і насінництво»

                           03.00.16 «Екологія»

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.

Голова ради – Демидов Олександр Анатолійович

Заступник голови – Кириленко Віра Вікторівна

Секретар – Гуменюк Олександр Володимирович

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.380.01

28 вересня 2021 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації

Бочарової Марини Іванівни на тему «Особливості створення вихідного матеріалу для селекції видів пажитниці в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Науковий керівник – Батерук Микола Миколайович кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Офіційні опонентиМоскалець Валентин Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН;

Бугайов Василь Дмитрович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України за адресою: с. Центральне Миронівського району Київської області.

Автореферат дисертації Бочарової Марини Іванівни.pdf

Дисертація Бочарової Марини Іванівни.pdf

Відгук офіційного опонента Москальця Валентина Віталійовича.pdf

Відгук офіційного опонента Бугайова Василя Дмитровича.pdf