Цьогоріч перехід середньодобової температури повітря через позначку плюс п’ять градусів, що прийнято вважати за час сталого весняного відновлення вегетації озимих зернових культур, в у мовах Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН відмічено 31 березня, що відчутно пізніше, порівняно з минулим роком – 5 березня. Якщо у попередні 2016 та 2017 рр. на цей час рослини озимих зернових культур вже активно вегетували перебуваючи на четвертому етапі органогенезу, то морфо-фізіологічне дослідження рослин пшениці та ячменю озимих на дослідних ділянках інституту станом на п’яте квітня цього року свідчить що рослини пшениці озимої перебувають на другому етапі органогенезу, ячменю – третьому. Незворотних пошкоджень конуса наростання не виявлено. Спостерігається початок відростання листової маси та вторинної кореневої системи. Це вказує що на часі підживлення озимини азотними добривами, оскільки рослини почали відростати і є достатня кількість вологи для їх ефективного використання.

Фітосанітарне обстеження посівів свідчить, що ураження рослин збудниками борошнистої роси, септоріозу листя, кореневими гнилями та плямистостями не перевищує порогу шкодочинності. Однак у виробничих умовах слід провести детальне обстеження посівів, особливо у місцях де внаслідок танення снігу можливим було утворення «блюдець» з кіркою, а пізніше затопленням. У таких місцях можливе випадання рослин та вищий рівень розвитку збудників хвороб.

В цілому враховуючи час відновлення весняної вегетації та стрімке наростання тепла очевидною є необхідність проведення ранньовесняних польових робіт у дуже стислі терміни. Це стосується як операцій по догляду за озимими, так і збереження вологи та проведення комплексу робіт із сівби ранніх зернових культур.