Рік 2020 видався найбільш корегуючим за кліматичними умовами, а відповідно і за адаптивним потенціалом для пшениці озимої.

В цих умовах, коли відбувався «кастинг» сортів на перезимівлю, посухо- та жаростійкість, вагому роль відіграє місцева адаптивність геноплазми пшениці. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України щорічно формує демонстраційні полігони по всій Україні, зокрема і на селекційних полях інституту з метою розширення ареалу вирощування їх у всіх областях України. Саме регіональний підхід розміщення полігонів сприяє розширенню технологічних можливостей для оптимізації строків сівби, норм висіву насіння (кожного конкретного сорту), зменшення можливих втрат кількісних і якісних показників вирощеного врожаю зерна від перестою, оптимізації строків збирання. Все це створює реальні можливості для гарантованого збільшення врожайності та стабілізації валових зборів зерна високої якості.

Загалом отримані дані Демополігону – 2020 Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН представлено в таблиці.

У 2020 році закладено близько 30 демонстраційних полігонів із цими сортами, тому аналіз та порівняння продовжимо після отримання даних про урожай.

Назва сорту Урожайність, т/га
Оберіг миронівський 9,4
Берегиня миронівська 8,5
МІП Вишиванка 6,4
Господиня миронівська 8,8
МІП Валенсія 9,8
Трудівниця миронівська 7,3
МІП Княжна 6,6
МІП Ассоль 9,3
Балада миронівська 6,5
МІП Дніпрянка 8,1
Грація миронівська 7,5
Естафета миронівська 8,1
Вежа миронівська 7,0
МІП Ювілейна 7,2
Аврора миронівська 6,4
МІП Фортуна 9,1
МІП Лада 7,8
МІП Лакомка 6,4
Ювівата 60 7,0

IMG 6005

IMG 6008

IMG 6012

IMG 6014


IMG 6018

IMG 6021

IMG 6024

IMG 6027

IMG 6030

IMG 6033

IMG 6036

IMG 6039

IMG 6042

IMG 6045

IMG 6048

IMG 6051

IMG 6054

IMG 6057

IMG 6060