Погодні умови за осінньо-зимовий період 2020/21 року станом на 27 січня були задовільними для озимих культур. Середньодобовий перехід через 0 ºС у бік зниження, а відтак і остаточне припинення вегетації озимих відбулося 11 листопада. Мінімальна температура повітря за цей період становила мінус 21,4 ºС, абсолютний мінімум на вузлі кущіння – мінус 4,5 ºС. Глибина промерзання ґрунту в період низьких температур – 22 см. Максимальна висота снігового покриву – 7 см. З 9.12 по 13.12.2020 р. спостерігали наявність льодової кірки. З 30 грудня 2020 р. до 1 січня 2021 р було відмічено тимчасове відновлення вегетації.

1

В зв’язку з позитивними температурами повітря впродовж денного періоду та тимчасового відновлення вегетації відмічено незначний ріст і розвиток рослин сортів пшениці та ячменю озимого.

Станом на 20 січня рослини пшениці озимої за оптимальних строків посіву знаходилися на II етапі органогенезу, з висотою рослин 21,7 см, коефіцієнтом кущіння в середньому 4,9 шт. та кількістю вторинних коренів 4,0 шт., рослини ячменю озимого знаходилися на II – п. III етапу органогенезу, з висотою рослин 14,1 см, коефіцієнтом кущіння 2,5 шт. та кількістю вторинних коренів 1,9 шт.

За станом конуса наростання у вузлі кущіння посіви знаходилися в хорошому стані, незворотних пошкоджень рослин не виявлено.

Вміст цукрів на вузлі кущіння за оптимальних строків посіву був в межах 27,9 – 38,1 % у пшениці, та 21,8 – 27,0 % в ячменю. Відсоток цукрів залежить від змін температури повітря – при зниженні температури рослини активно використовують цукри, а при підвищенні знову їх накопичують.

З метою систематичного контролю стану посівів зернових на полях інституту були відібрані рослини пшениці та ячменю озимого. Життєздатність рослин, визначена методом монолітів та водним методом, буде представлена через 10 днів.