На розширеному засідання вченої ради МІП імені В.М. Ремесла відбулося попереднє заслуховування дисертаційних  робіт Судденко Юлії Миколаївнинаукового співробітника лабораторії селекції озимої пшениці; Кузьменка Євгенія Анатолійовича наукового співробітника лабораторії селекції ярої пшениці; Близнюк Богдани Валеріївнинаукового співробітника лабораторії селекції озимої пшениці;  Близнюка Руслана Миколайовичанаукового співробітника лабораторії селекції ярої пшениці.

Судденко Юлія Миколаївна представила дисертацію на тему: «Шкідники колосся пшениці озимої та контроль їх чисельності в Правобережному Лісостепу України» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 «Ентомологія» (сільськогосподарські науки).

Юлія Миколаївна доповіла про підсумки власних досліджень та надала конкретні пропозиції науковцям і виробничникам щодо практичного впровадження результатів досліджень. Запитання за темою дисертаційної роботи доповідачеві поставили члени вченої ради доктори сільськогосподарських наук Володимир Гудзенко, Віра Кириленко та кандидати сільськогосподарських наук Олександр  Гуменюк, Валерій Кавунець, Галина Вологдіна, Андрій Сіроштан та  Ганна Волощук.

Відзиви на дисертаційну роботу оголосили рецензенти завідувач відділу біотехнології, генетики і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук Юрченко Тетяна Василівна і старший науковий співробітник відділу насінництва та агротехнологій, кандидат сільськогосподарських наук Дергачов Олександр Леонідович.

Позитивну оцінку дисертаційній роботі Судденко Юлії Миколаївні надав науковий керівник, заступник директора з наукової роботи Інституту захисту рослин НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Стригун Олександр Олексійович.

Дисертацію визнано завершеною науковою роботою та  рекомендовано до захисту у спеціалізованій вченій раді.

Кузьменко Євгеній Анатолійович представив дисертацію на тему «Створення вихідного матеріалу пшениці твердої ярої на продуктивність за прямими та індексними ознаками в умовах Лісостепу» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Кузьменко Євгеній доповів про підсумки наукових досліджень та надав практичні рекомендації щодо їх впровадження.

Запитання за темою дисертаційної роботи доповідачеві поставили члени вченої ради доктори сільськогосподарських наук Володимир Гудзенко, Віра Кириленко та кандидати сільськогосподарських наук Валерій Кавунець, Галина Вологдіна та  Ганна Волощук.

Відзиви на дисертаційну роботу оголосили рецензентизавідувач лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат сільськогосподарських наук Гуменюк Олександр Володимирович та завідувач відділу насінництва та агротехнологій, кандидат сільськогосподарських наук Сіроштан Андрій Анатолійович

Позитивну оцінку дисертаційній роботі Кузьменка Євгенія Анатолійовича надав науковий керівник, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Хоменко Світлана Олегівна.

Дисертацію рекомендовано до захисту в спеціалізованій вченій раді з врахуванням зауважень.

Близнюк Богдана Валеріївна представила дисертаційну роботу на тему «Екологічні особливості формування господарсько цінних ознак TriticumaestivumL. в різних екосистемах України», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (сільськогосподарські науки).

Близнюк Богдана доповів про підсумки наукових досліджень та надала практичні рекомендації щодо їх впровадження.

Ґрунтовні відповіді здобувачка надала на запитання, які поставили доктор наук Володимир Миколайович Гудзенко та кандидати сільськогосподарських наук Олександр Дергачов та   Олександр  Гуменюк

Відзиви на дисертаційну роботу оголосили рецензенти старший науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології, кандидат біологічних наук Пикало Сергій Володимирович та науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат сільськогосподарських наук Пірич Аліна Володимирівна.

Позитивну оцінку дисертаційній роботі Близнюк Богдані Валеріївні надав науковий керівник директор МІП, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Демидов Олександр Анатолійович.

Дисертацію рекомендовано до захисту в спеціалізованій вченій раді з врахуванням зауважень.

Близнюк Руслан Миколайович представив дисертаційну роботу на тему: «Закономірності формування ознак продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від екологічних умов вирощування» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (сільськогосподарські науки).

Близнюк Руслан доповів про підсумки наукових досліджень, надав практичні рекомендації щодо їх впровадження.

Запитання за темою дисертаційної роботи доповідачеві поставили члени вченої ради доктори сільськогосподарських наук Володимир Гудзенко, Віра Кириленко та кандидати сільськогосподарських наук Олександр Гуменюк та Валерій Кавунець.

Відзиви на дисертаційну роботу оголосили рецензентиВчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук Федоренко Ірина Вікторівна та старший науковий співробітник відділу насінництва та агротехнологій, кандидат сільськогосподарських наук Заїма Олексій Андрійович.

Позитивну оцінку дисертаційній роботі Близнюка Руслана Миколайовича надав науковий керівник директор МІП, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Демидов Олександр Анатолійович.

Дисертацію рекомендовано до захисту в спеціалізованій вченій раді з врахуванням  зауважень.

Олександр Демидов завершуючи засідання подякував усім членам ради за проведену роботу та побажав молодим науковцям подальших успішних захистів. 

12345