На розширеному засіданні спеціалізованої вченої ради інституту  відбулося попереднє заслуховування дисертаційних робіт співробітників відділення рослинництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН молодшого наукового співробітника Лісової Юлії Андріївни та наукового співробітника Дороти Ганни Миколаївни.

 Лісова Юлія Андріївна представила дисертаційну роботу на тему «Селекційно–генетичні особливості голозерних і плівчастих генотипів вівса в селекції на підвищення продуктивності та адаптивного потенціалу».

Юлія Андріївнаобґрунтувала у своєму виступі актуальність теми, розкрила наукову новизну, теоретичне і практичне значення досліджень, викладала основні положення та висновки дисертації.

Запитання за темою дисертаційної роботи доповідачеві поставили члени вченої ради доктор сільськогосподарських наук Володимир Гудзенко, кандидати сільськогосподарських наук Олександр  Гуменюк, Андрій Сіроштан та кандидат біологічних наук Сергій Пикало.

Науковими експертами були:

головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, директор ДП «ДГ «Еліта» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України», доктор с.-г. наук, с.н.с. Кочмарський Валентин Сергійович;

головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор с.-г. наук, с.н.с. Кириленко Віра Вікторівна;

старший науковий співробітник відділу насінництва, кандидат с.-г. наук, с.н.с. Кавунець Валерій Петрович.

Позитивну роботу було оцінено науковим керівником, головним науковим співробітником лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, доктором с.-г. наук Волощук Олександрою Петрівною.

Дисертацію рекомендовано до захисту в спеціалізованій вченій раді з врахуванням зауважень.

Дорота Ганна Миколаївна представила дисертаційну роботу на тему «Прояв господарсько цінних ознак у селекційних зразків та їх застосування при створенні сортів льону-довгунця в західному Лісостепу України».

Ганна Миколаївна доповіла про підсумки власних досліджень та надала конкретні пропозиції науковцям і виробничникам щодо практичного впровадження результатів досліджень.

Ґрунтовні відповіді Ганна Миколаївна надала на запитання, які поставили доктор наук Володимир Миколайович Гудзенко, кандидати сільськогосподарських наук  Олександр  Гуменюк, Валерій Кавунець та кандидат біологічних наук Сергій Пикало.

Науковими експертами були:

головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, директор ДП «ДГ «Еліта» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України», доктор с.-г. наук, с.н.с. Кочмарський Валентин Сергійович;

завідувачка лабораторії селекції ярої пшениці, доктор с.-г. наук, с.н.с. Хоменко Світлана Олегівна;

завідувач лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат с.-г. наук, Гуменюк Олександр Володимирович

Позитивну оцінку дисертаційній роботі Ганни Миколаївни надав науковий керівник, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, доктор с.-г. наук Волощук Олександра Петрівна.

Визнано що дисертація цілком відповідає оголошеній темі та її одноголосно рекомендовано до захисту в спеціалізованій вченій раді із урахуванням зауважень.

Олександр Демидов завершуючи засідання подякував усім членам ради за проведену роботу та побажав молодим науковцям подальших успішних захистів.

54321