Вологдіна Галина Борисівна завідувачка аспірантурою, старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат с.-г. наук доповіла про аспекти  підготовки аспірантів заочної та денної форми навчання.

Було розглянуто та затверджено індивідуальні плани виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та тем дисертаційних робіт аспірантів І року навчання заочної форми  Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН Сергія Галушки та Павла Яніна.

  Доповіли аспіранти четвертого року навчання денної форми. Денис Березовський молодший науковий співробітник лабораторії селекції ярої пшениці доповів за темою дисертації «Селекція на продуктивність пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України».

Науковий керівник - завідувач лабораторії селекції ярої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Хоменко Світлана Олегівна.

Прозвітувалася науковий співробітник лабораторії селекції ячменю Тетяна Поліщук за темою «Селекційно-генетичні особливості підвищення продуктивності та адаптивності ячменю ярого у Центральному Лісостепу України».

Науковий керівник - заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Гудзенко Володимир Миколайович.

В. о. завідувачки лабораторією якості зерна Ірина  Правдзіва доповіла про стан виконання своєї дисертації за темою «Селекційна цінність складових ознаки якості зерна пшениці озимої м’якої в умовах Правобережного Лісостепу України».

Науковий керівник - директор інституту, завідувач відділу селекції зернових культур, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Демидов Олександр Анатолійович.

 Аспіранти третього року навчання  теж представили результати своїх наукових досліджень.

В. о. молодшого наукового співробітника лабораторії селекції ячменю Анна Лисенко доповіла за темою дисертації «Селекційно-генетичні особливості створення вихідного матеріалу ячменю озимого на продуктивність та адаптивність в умовах Лісостепу України».

Науковий керівник - заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Гудзенко Володимир Миколайович.

Наталія Прокопік в. о. молодшого наукового співробітника відділу біотехнології,  генетики і фізіології доповіла про стан виконання своєї дисертаційної роботи за темою «Селекція пшениці м’якої озимої на стійкість до посухи, за використанням методів ранньої діагностики та біотехнологій».

Науковий керівник - головний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології, доктор біологічних  наук, професор Чугункова Тетяна Володимирівна.

Звіти було розглянуто та затверджено.

Про  хід виконання індивідуального навчального плану та наукової роботи доповіли аспіранти І року навчання очної аспірантури:

науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Інна Місюра .

 Науковий керівник - головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Кириленко Віра Вікторівна;

Людмила Іванцова в. о. молодшого наукового співробітника лабораторії селекції ярої пшениці.

Науковий керівник - завідувач лабораторії селекції ярої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Хоменко Світлана Олегівна.

Звіти було затверджено відповідно до  індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та тем дисертаційних робіт аспірантів Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН.

Вологдіна Галина Борисівна проінформувала про порядок затвердження, правила прийому   та склад приймальної комісії для вступу до аспірантури Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла на 2021 рік.

Директор  Миронівського інституту пшениці Олександр Демидов подякував усім за проведену роботи та побажав успіхів аспірантам у подальшій роботі.