1  

Офіційний сайт збірника наукових праць

«Миронівський вісник» www.mv-mip.com.ua

 

У 2000–2012 рр. видавався Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (УААН). У 2015 р. започатковано видання збірника наукових праць «Миронівський вісник». У 2016 р. відкрито спеціальний сайт, на якому розміщено електронні версії статей випусків «Миронівського вісника» www.mv-mip.com.ua.

Згідно з наказом МОН України № 1413 від 24 жовтня 2017 р. «Миронівський вісник» внесено до переліку друкованих фахових видань за спеціальністю «сільськогосподарські науки».

«Миронівський вісник» входить до наукометричної бази даних «Google Scholar». Планується включити його до інших міжнародних баз даних.

Окрім «Миронівського вісника» щороку видаються матеріали наукових конференцій молодих учених, що проводяться на базі Миронівського інституту пшениці, каталоги сортів миронівської селекції, методичні рекомендації, а також різна рекламна продукція.

У профільних журналах щороку публікується близько 100 наукових статей миронівських вчених. 


knigi

 

З початку 2000-х років Миронівським інститутом видано 7 монографій, ще в п’яти миронівські вчені були співавторами.

  1. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В. В. Шелепов, В. М. Маласай, ... В. С. Кочмарский [и др.]. – Мироновка : Мирон. друк., 2004. – 525 с.
  2. Селекція, насінництво і технології вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України / За ред. В. Т. Колючого, В. А. Власенка, Г. Ю. Борсука. – К. : Аграр. наука, 2007. – 800 с.
  3. Селекція, насінництво та сортознавство пшениці / В. В. Шелепов, М. П. Чебаков, М. М. Гаврилюк [та ін.]. – Миронівка : Мирон. друк., 2007. – 405 с.
  4. Пшеница: история, морфология, биология, селекция / В. В. Шелепов, Н. П. Чебаков, В. А. Вергунов, В. С. Кочмарский; под ред. проф. В. В. Шелепова, канд. с.-г. наук Н. П. Чебакова. – Мироновка : Мирон. друк., 2009. – 580 с.
  5. Кавунець В.П. Насінництво пшениці озимої / В.П. Кавунець, В.С. Кочмарський; за ред. канд. с.-г. наук В.П.Кавунця. – Миронівка, 2011. – 319 с.
  6. Селекційна еволюція миронівських пшениць / В.А. Власенко В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий, Л.А. Коломієць, С.О. Хоменко, В.Й. Солона. – Миронівка, 2012. – 325 с.
  7. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України / За ред. канд. с.-г. наук В.С. Кочмарського. – Миронівка, 2012. – 815 с.

Миронівський інститут щороку видає Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (УААН), збірник за матеріалами наукових конференцій молодих учених, що проводяться на базі Миронівського інституту пшениці, каталоги сортів миронівської селекції, методичні рекомендації, а також різну рекламну продукцію. У наукових журналах щороку публікується близько 100 наукових статей миронівських науковців. Миронівський інститут пшениці випускає власну газету «Селекціонер».