Корпус нова версія

   Рада молодих учених Миронівського інституту була створена в 1974 р. У 70–80-і роки раду очолювали молодші наукові співробітники В.С. Гірко, В.А. Власенко, С.І. Волощук, які згодом захистили кандидатські та докторські дисертації. За той період в інституті було проведено декілька Всесоюзних науково-теоретичних конференцій молодих учених, що мали широку географію учасників. Крім науковців з багатьох науково-дослідних установ України в конференціях брала участь талановита творча молодь з різних регіонів Російської Федерації, з Молдови, Латвії, Литви, Вірменії, Грузії.А молоді миронівські науковці були учасниками таких конференцій в багатьох науково-дослідних інститутах Радянського Союзу.


hirko vlasenko voloschyk
В .С. Гірко В. А. Власенко С. І. Волощук

У 2008 р. роботу ради молодих учених поновлено. Її очолює завідувач лабораторії селекції пшениці О.В. Гуменюк.hymeniuk На сьогодні до ради входять 26 молодих науковців, з яких 23 молодші наукові співробітники та троє завідувачів лабораторій. Для зміцнення наукового потенціалу інституту необхідне зростання кількості співробітників з науковим ступенем, тому в перспективі активізація роботи ради з підготовки дисертацій кандидата наук. Підготовка кадрів вищої кваліфікації проводиться через аспірантури Національного наукового центру „Інститут землеробства НААН України”, Інституту захисту рослин НААН України, Інституту фізіології рослин і генетики НАНУ та Білоцерківського національного аграрного університету. На даний час у аспірантурі за спеціальностями «селекція і насінництво», «рослинництво», «генетика», «фітопатологія», «ентомологія», «економіка» навчаються 15 молодих науковців.

Члени ради молодих учених є активними учасниками конференцій, семінарів, виїзних і координаційних нарад та Днів поля, що проводяться як у Миронівському інституті, так і за його межами.

Усі молоді вчені є також членами первинної організації Українського товариства генетиків і селекціонерів, яку очолює завідувач лабораторії селекції ярої пшениці кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник С.О. Хоменко. Члени ради є виконавцями майже усіх програм наукових досліджень інституту.

Молоді вчені є активними учасниками спортивно-масових заходів та художньої самодіяльності. Запам’ятовуються виступи молоді разом з фольклорним ансамблем інституту „Золота нива” на святкових заходах та урочистих подіях. Молоді науковці – часті гості не тільки місцевої, а й багатьох інших шкіл району. Вони беруть участь у інформативних заходах, ознайомлюють учнів з багатьма питаннями та перспективами селекційної роботи з пшеницею та ячменем, а також з агротехніки та насінництва цих культур. З відповідальністю ставляться молоді вчені до підготовки звітів та публікацій. Вони є авторами та співавторами 20 озимих та ярих сортів пшениці і ячменю та понад 300 друкованих праць.

За останні роки на базі Миронівського інституту пшениці проведено три конференції молодих учених, за матеріалами яких видано збірники тез: 2013 р. – “Селекція і насінництво в умовах сучасного зерновиробництва”(поданих тез 72, зареєстрованих учасників 87);2014 р. – “Досягнення генетики, селекції і рослинництва для підвищення ефективності зерновиробництва”(поданих тез 70, зареєстрованих учасників 104);2015 р. – “Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур”(поданих тез 61, зареєстрованих учасників 92).                                    

                                           

   rusynk 5 rys 6 rus 7