Наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2016 р. № 2332/5

Статут НААН. І. Загальні положення

Статут НААН. II. Структура та кадровий склад НААН

Статут НААН. III. Загальні збори НААН

Статут НААН. IV. Порядок виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НААН

Статут НААН. V. Права та обов'язки дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НААН

Статут НААН. VI. Президія і президент НААН

Статут НААН. VII. Відділення НААН і академік-секретар відділення

Статут НААН. VIII. Наукові та інші установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні НААН

Статут НААН. IX. Майновий комплекс та фінансово-економічні основи діяльності НААН

Статут НААН. X. Міжнародне співробітництво НААН

Статут НААН. XI. Порядок затвердження Статуту НААН та внесення змін і доповнень