11 

МІП Шарм

новий український високоякісний пивоварний сорт ячменю ярого

Рік реєстрації – 2019 р. Виведений за програмою створення сортів для пивоваріння в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН шляхом індивідуального добору з гібридної популяції F4 від схрещування двох західноєвропейських високоякісних пивоварних сортів (Vivaldi / Ebson). Сорт є чистолінійним. Різновидність var. nutansSchubl.

Високоврожайний. Генетичний потенціал врожайності понад 8,7 т/га. У роки конкурсного випробування (2016–2018 рр.) за врожайністю перевищував стандарт на 0,89 т/га. Під час проходження державної кваліфікаційної експертизи переважав умовний стандарт за врожайністю в умовах Степу на 0,61 т/га, Лісостепу – на 1,09 т/га, Полісся – на 0,67 т/га.

За трирічного випробування на солодовому заводі якісні показники готового солоду становили: уміст загального білка – 10,5 %, розчинний білок – 5,8%, волога – 4,2%, екстрактивність – 82,5%, розчинний азот – 1008 мг/л, крихкість 99,3 %,  скловидність – 0,1 %, діастатична сила – 332 од. W-K,
λ-амінний азот – 178 мг/дм3.

Характеризується оптимальним поєднанням високого потенціалу врожайності, пивоварної якості та комплексу інших цінних господарських ознак: середньоранній (на відміну від пізньостиглих західних сортів, колоситься та дозріває на 5–7 діб раніше); посухостійкий (перевищує аналоги за врожайністю у посушливі роки на 0,7–1,5 т/га); середньонизький (висота рослин 65–70 см) з міцною соломиною, що забезпечує високу стійкість до вилягання (8–9 балів); дуже висока стійкість до борошнистої роси контрольована генами mlo11

6

 

7

 

5

 

3

1