emblema

Носівська селекційно-дослідна станція

Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

Директоркандидат економічних наук 

Буняк Наталія Миколаївна

тел.: (04642) 2-19-36, 2-16-71, моб. тел. (097) 593 50 86

e-mail: sds11@ukr.net

 

1У 2013 р. Носівську селекційно-дослідну станцію підпорядковано Миронівському інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (постанова Президії Національної академії аграрних наук України від 6 грудня 2013 р., протокол № 19).

Носівська селекційно-дослідна станція, заснована у червні 1911 р., –одна з найдавніших науково-дослідних установ України.
З перших років функціонуванняодне з головних місць у її діяльності посідало вивчення дії мінеральних добрив та гною. Завідувач агрохімічного відділу К.К. Гедройц (1912–1929, в майбутньому відомий вчений у царині колоїдної хімії грунтів) відпрацьовував у польових умовах питання генезису солонців і методів їхньої меліорації та розвинув учення про походження і еволюцію засолених грунтів – один з основних напрямів своєї наукової творчості. Не менш значущими були успіхи в питаннях удосконалення методик проведення спеціальних досліджень у ґрунтознавстві та агрохімії, методів контролю добрив і хімічного аналізу ґрунтів.

Від заснування Носівська СДС багато працювала над пошуком шляхів підвищення ефективності селянського господарства: надавала безкоштовні консультації, продавала насіння, племінний молодняк. Водночас з виконанням науково-дослідної роботи в галузі агротехніки, агрохімії, агроґрунтознавства вчені розпочали селекційну роботу з сільськогосподарськими культурами. За весь час діяльності Носівською станцією зареєстровано 70 сортів різних сільськогосподарських культур, а саме: озимого жита, озимого та ярого тритикале, озимої та ярої пшениці, озимої вики, ярого ячменю, вівса, гороху, люпину жовтого та білого, гречки, ярого ріпаку, редьки олійної, конюшини лучної, люцерни, цибулі, столового буряку, огірків.

За понад 100 років діяльності Носівська селекційно-дослідна станція набула широкого визнання, особливо завдяки працям академіка К.К. Гедройца (1912–1929), заслуженого діяча науки і техніки Молдавської РСР, доктора сільськогосподарських наук, професора С.П. Кулжинського (1911–1930), професорів Ф.П. Саваренського (1914–1915), А.П. Редькіна (1920–1926) – згодом почесного академіка ВАСГНІЛ, Ф.Н. Германова (1927–1930), С.І. Лебедєва (1928–1929), кандидатів сільськогосподарських наук І.Д. Рогози (1922–1930), В.Г. Тарановської (1922–1930), В.С. Губернатора (1946–1987) та інших учених, які в різний час працювали на станції, серед них видатні селекціонери О.П. Бржезицький, Г.Ф. Гордієнко, В.Л. Лихацький, І.С. Паришкура, І.В. Колядко, І.Г. Набоков, К.А. Перепечай, Д.А. Тонкошкур, Т.О. Іващенко, В.В. Скорик.

Успішно продовжуючи традиції своїх попередників, в колективі працюють кандидати сільськогосподарських наук – селекціонер вівса О.П. Матрос, яка за наукові та практичні селекційні досягнення двічі нагороджена орденом Княгині Ольги, ячменю – М.О. Сардак, озимого жита – О.І. Буняк, конюшини та люцерни – А.І. Боженко, цибулі – Н.О. Горган.

У складі станції 6 наукових підрозділів:

– Лабораторія селекції озимого жита (завідувач – кандидат сільськогосподарських наук Буняк Олександр Іванович)

– Лабораторія селекції вівса (кандидат сільськогосподарських наук Матрос Олександра Пилипівна)

– Лабораторія селекції ярого ячменю (кандидат сільськогосподарських наук Сардак Микола Олексійович)

– Лабораторія селекції і насінництва багаторічних трав (кандидат сільськогосподарських наук Боженко Анатолій Іванович)

– Лабораторія селекції і насінництва овочевих культур (кандидат сільськогосподарських наук Горган Надія Олександрівна)

– Лабораторія первинного насінництва зернових, зернобобових та круп’яних культур (Журбін Володимир Дмитрович)

tsybulia

ohirku 

 

 

 

Носівській селекційно-дослідній станції підпорядковане державне підприємство «Дослідне господарство Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН». Основні напрями діяльності станції:

dilianka

– селекція озимого жита, озимого та ярого тритикале, ярого ячменю, озимої та ярої пшениці, вівса, конюшини, люцерни, цибулі, огірків та столового буряку;

                           насінництво сортів власної селекції та інших культур, вирощування оригінального та елітного насіння.

Селекціонер вівса кандидат сільськогосподарських наук

Матрос Олександра Пилипівнанагороджена двома орденами княгині Ольги

matros

 

 

 

 

 

 

 

-